Hubungan Pancasila dengan Islam

Indonesia adalah negara yang berdasarkan ideologi Pancasila mempunyai hubungan erat dengan dimensi keislaman sebagai wujud simbol persatuan.