26.6 C
Jakarta

CATEGORY

Sirah Nabawiyah

Dahsyatnya Kesabaran Rasulullah

Sabar adalah sesuatu yang mudah diucapkan namun tidaklah mudah untuk diterapkan, kata orang sabar itu belajarnya kapan aja, dimana aja dan yang pasti adalah...

Kemurahan Hati Rasulullah SAW

Al-Thabrani meriwayatkan dari Abdullah bin Umar ra yang bercerita, suatu ketika Rasulullah saw pergi ke penjual baju untuk membeli pakaian seharga empat dirham. Setelah...

Kisah Ummu Hani’, Wanita yang Sempat Menolak Cinta Nabi

Ummu Hani’ menolak cinta Rasulullah untuk yang kedua kalinya karena ia lebih memilih anak-anaknya dari pada menelantarkan calon suaminya.

Hoax yang Menimpa Siti Aisyah

Aisyah binti Abu Bakar Ashshiddiq, adalah isteri ketiga Rasulullah sepeninggal Siti Khadijah dan sesudah Saudah binti Zum’ah. Ia termasuk isteri yang sangat dicintai Rasulullah...

Empat Sikap Nabi SAW Terhadap Puasa Asyura

Asyura merupakan hari bersejarah bagi setiap umat beragama yang meyakini Allah swt sebagai tuhan mereka. Oleh karenanya salah satu upaya untuk memperingati hari bersejarah...

Berapa Usia Para Istri Rasulullah Ketika Dinikahi? Ini Jawabannya

Manusia paling mulia dan sempurna yang pernah hidup dan membangun bumi dan segala polah tingkahnya adalah teladan ini menikah dengan wanita yang bermacam-macam usianya....

Keistimewaan Rasulullah dalam Kitab Injil

Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai rasul terkahir yang senantiasa memberi rahmat bagi alam semesta dan pembawa kabar gembira bagi seluruh umat manusia. Sebelum Rasulullah...

Demokrasi ala Sahabat Nabi Muhammad SAW

Senin pagi 12 Rabiul awwal, baginda Rasulullah SAW wafat di rumah istri tercintanya, Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah RA. Pagi itu juga semua sahabat yang...

Artikel Terbaru